Ånge kommun

Maria Molin SöderbergBranding, Logos Leave a Comment

Grafisk profil och redesign av logotyp för Ånge kommun. Uppdraget bestod i att ta fram en visuell identitet för Ånge kommun samt en varlig redesign av logotypen. Jag ville spegla den öppenhet som finns i kommunen, hur nära vi har till våra beslutsfattare. Den dåvarande typografin var lite tät och svårläst i mindre storlekar. Jag valde en enkel, öppen typografi …