Eleander

Maria Molin SöderbergBranding, Logos, Print Leave a Comment

Eleander är ett rådgivnings- och konsultföretag inom lantmäteri och fastighetsrätt. Huvudinriktningen är fastighetsrättsliga uppdrag, markförhandling, markförvaltning och lantmäterifrågor. De arbetar åt såväl myndigheter och kommuner som bolag och privata fastighetsägare. Både inom större projekt och med enskilda fastighetsärenden. De arbetar med utredning och problemlösning som passar bäst för just ditt unika ärende. Det betyder att det är din väg framåt …